360-graden Feedback: Bouwen aan samenwerking en groei

Samenwerking als kern

Bij 360 feedback draait alles om het samenbrengen van verschillende perspectieven binnen een team of organisatie. Het gaat niet alleen om het beoordelen van individuele prestaties, maar ook om het begrijpen van hoe teamleden met elkaar samenwerken.

1. Het team in de spotlight

 • In plaats van individuele feedback, ligt de nadruk op de dynamiek binnen het team.
 • Hoe dragen de interacties tussen teamleden bij aan het behalen van doelstellingen?

2. De Kracht van diversiteit

 • Diverse perspectieven van teamleden worden benut om de prestaties van het gehele team te evalueren.
 • Dit bevordert een cultuur van inclusie en respect voor verschillen.

Het Proces van 360-graden feedback

Hoe kunnen we 360-graden feedback gebruiken om samenwerking te versterken en persoonlijke groei te ondersteunen?

1. Het juiste team samenstellen:

 • De selectie van beoordelaars moet niet alleen gericht zijn op de hiërarchie, maar ook op de interacties binnen het team.
 • Dit creëert een gevarieerde groep beoordelaars die inzicht hebben in de samenwerking.

2. Feedback als leermoment:

 • In plaats van te focussen op tekortkomingen, wordt feedback gezien als kansen om te leren en te groeien.
 • Teamleden gebruiken feedback om hun samenwerkingsvaardigheden te verbeteren.

3. Teamontwikkeling als doel:

 • Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van sterke, goed samenwerkende teams.
 • Feedbackresultaten worden gebruikt om gerichte teamontwikkelingsplannen op te stellen.

De voordelen van de samenwerkingsgerichte aanpak

Door 360-graden feedback te benaderen vanuit een samenwerkingsperspectief kunnen organisaties en individuen aanzienlijke voordelen behalen:

 • Sterkere teams: Het verbetert de samenwerking en teamdynamiek, wat leidt tot betere prestaties.
 • Persoonlijke groei: Teamleden ontwikkelen zich niet alleen individueel, maar ook als onderdeel van een sterker team.
 • Innovatie en creativiteit: Een diverse groep beoordelaars kan innovatie stimuleren door het delen van verschillende perspectieven.
 • Cultuur van samenwerking: Het bevordert een cultuur waarin samenwerking wordt gewaardeerd en beloond.

360-graden feedback kan dienen als een krachtige hefboom voor het verbeteren van samenwerking en het bevorderen van persoonlijke groei. Door de focus te verleggen van individuele prestaties naar teamdynamiek, kunnen organisaties een cultuur van samenwerking opbouwen en sterke, goed presterende teams vormen. Het is een benadering die niet alleen resulteert in groei op persoonlijk niveau, maar ook bijdraagt aan het succes van het geheel.

Posts created 39

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top